Grupni

GRUPNI - Standardni
5.500,00 Kn
Broj sati tjedno: 11x45 min.
Period: 15 tjedana
Ukupan broj sati: 165x45 min.
 
GRUPNI - Intenzivni
3.500,00 Kn
Broj sati tjedno: 16x45 min.
Period: 4 tjedna
Ukupan broj sati: 64x45 min.
 
GRUPNI - 2X2
4.000,00 Kn
Broj sati tjedno: 4x45 min.
Period: 15 tjedana
Ukupan broj sati: 60x45 min.
 

Individualni

INDIVIDUALNI - Standardni
4.000,00 Kn
20 x 45 min.
INDIVIDUALNI - Fleksibilni
5.000,00 Kn
20 x 45 min.
INDIVIDUALNI - Sat
220,00 Kn
45 min.

translation-table

*Jedna normirana kartica iznosi 1800 slovnih znakova s razmacima. Ako je prijevod žuran, tj. potreban u roku 24 sata (odnosi se na više od 5 kartica teksta) obračunava se žurna tarifa 50% na cjelokupni iznos. Također, ako je praznik ili vikend, obračunava se 50% na cjelokupni iznos.

Izražene cijene ne sadrže PDV i nismo u sustavu PDV-a.

proofreding-table

*Jedna normirana kartica iznosi 1800 slovnih znakova s razmacima. Ako je lektura žurna, tj. potrebna u roku 24 sata (odnosi se na više od 10 kartica teksta) obračunava se žurna tarifa 50% na cjelokupni iznos. Također, ako je praznik ili vikend, obračunava se 50% na cjelokupni iznos.

Izražene cijene ne sadrže PDV i nismo u sustavu PDV-a.

Želite znati približnu cijenu prijevoda ili lekture Vašeg teksta? Pošaljite nam Vaš dokument i dat ćemo Vam ponudu koja za Vas nije obvezujuća!