Općenito o tečaju

Na učenje hrvatskoga jezika ne potiče nas samo ljubav prema tom jeziku, zanimanje za kulturu ili povijest Hrvatske ili želja za komunikacijom s njezinim stanovnicima, već i potreba koju nam nameću posao i karijera. Vjerojatno je nešto od ovoga i Vas potaknulo da posjetite našu stranicu.

CroLang Vam nudi mogućnost učenja hrvatskoga jezika, bilo u grupi ili individualno.
Naši su predavači profesori hrvatskoga jezika i književnosti te diplomirani fonetičari s višegodišnjim iskustvom u poučavanju hrvatskoga kao stranoga jezika.

CroLang predviđa 6 stupnjeva učenja, u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (ZEROJ). Tri su glavna stupnja učenja: A, B, C, te se onda svaki od njih dijeli da niži i viši, tako da ukupno imamo 6 stupnjeva (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Pri poučavanju se koristimo udžbenicima i vježbenicama “Hrvatski za početnike”, “Razgovarajte s nama – udžbenik hrvatskog jezika za više početnike”, “Razgovarajte s nama – udžbenik hrv. jezika za niži srednji stupanj”, “Razgovarajte s nama – udžbenik za razine B2-C1”.
Polaznicima koji vole timski rad nudimo grupne tečajeve, a poslovnim ljudima, kojima uglavnom više odgovara učenje samo s profesorom, nudimo individualnu nastavu. Kod grupnih tečajeva termin, dinamika i intenzitet rada već su unaprijed određeni, ali opet u dogovoru s polaznicima, dok se kod individualne nastave dogovarate s predavačem.

Također, kod individualne nastave možete birati hoćete li na predavanje doći u prostorije CroLanga ili će predavač doći izravno k Vama.

Također, ako mislite da dobro ovladavate hrvatskim jezikom, ali mislite da Vas ljudi unatoč tomu ne razumiju dobro, onda možete razmisliti o nekoliko individualnih sati govornih vježba. Mi ćemo Vas naučiti kako pravilno izgovoriti č, ć, đ, dž, lj, nj i ostale “teške” glasove. Pri poučavanju hrvatskoga jezika u CroLangu, pažljivo se vodi briga o razvijanju svih jezičnih vještina (slušanju, čitanju, pisanju i govorenju) polaznika te o stjecanju kulturološke kompetencije, sve u cilju ostvarenja opće komunikacijske kompetencije polaznika.

hrvatski jezik za strance

Vrste tečajeva

Grupni tečajevi

Ako želite učiti hrvatski jezik i upoznati ljude iz različitih dijelova svijeta te s njima težiti zajedničkom cilju, onda je grupna nastava idealan odabir za Vas. CroLang Vam nudi tri vrste grupnoga tečaja. To su STANDARDNI grupni tečaj, INTENZIVNI grupni tečaj te tečaj 2×2.

Standardni grupni tečaj uključuje 165 nastavnih sati (od toga 150 sati jezičnih vježba i 15 sati govornih vježba), tijekom 15 tjedana, po dva školska sata dnevno. Intenzivni grupni tečaj uključuje 64 nastavna sata (od toga 60 sati jezičnih vježba i 4 sata govornih vježba), tijekom 4 tjedana, po tri školska sata dnevno. Tečaj 2×2 uključuje 60 nastavnih sati, tijekom 15 tjedana, po četiri školska sata tjedno. Školski sat traje 45 minuta.

Individualni tečajevi

Ako želite učiti hrvatski jezik, a nemate vremena svaki dan dolaziti na predavanja i htjeli biste dogovoriti termin, dinamiku i intenzitet rada, tada je individualni tečaj idealan za Vas. CroLang Vam nudi pakete individualnog tečaja ili sate po potrebi. Imamo dvije vrste paketa, a to su STANDARDNI individualni tečaj i FLEKSIBILNI individualni tečaj.

Standardni individualni tečaj uključuje 20 sati nastave u prostorijama CroLanga s unaprijed dogovorenim terminom. Fleksibilni individualni tečaj uključuje 20 sati nastave s fleksbilnim vremenom i lokacijom održavanja nastave. Individualni sat po potrebi, iz jezičnih ili govornih vježba, održava se u prostorijama CroLanga. Školski sat traje 45 minuta.