Lektura je prilagodba teksta jezičnom standardu, odnosno propisanom i dogovorenom skupu pravila u nekom jeziku

Općenito o lekturi

Ona najviše obuhvaća ispravljanje gramatičkih i pravopisnih pogrešaka, no, budući da je u tekstu potrebna dosljednost, lektor zadire i u leksikologiju i sintaksu. Lektor je kvalificirana osoba koja ispravlja sve dijelove teksta koji nisu u skladu sa standardnojezičnom normom i preporukama nadležnih institucija.

Lektoru je dozvoljeno brisanje zalihosnih informacija, povezivanje više rečenica u jednu te dodavanje poveznica. Zadatak je lektora jezično i stilski ispraviti i dotjerati tekst, kako bi on u konačnici bio što prirodniji i fluentniji, u skladu sa standardnojezičnom normom.

Lektura teksta na hrvatskom jeziku

Ona najviše obuhvaća ispravljanje gramatičkih i pravopisnih pogrešaka, no, budući da je u tekstu potrebna dosljednost, lektor zadire i u leksikologiju i sintaksu. Lektor je kvalificirana osoba koja ispravlja sve dijelove teksta koji nisu u skladu sa standardnojezičnom normom i preporukama nadležnih institucija.

Lekturu tekstova na hrvatskom jeziku za CroLang rade profesori hrvatskog jezika s višegodišnjim iskustvom u području lekture. Ti su lektori, ujedno i prevoditelji i predavači, izvrsni poznavatelji hrvatskoga jezika.

1